วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต : ภูเก็ต


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต : ภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ภายใต้กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น